จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 11
เมื่อวานนี้ 23
เดือนนี้ 564
เดือนที่แล้ว 1,253
ผู้ชมทั้งหมด 20,950

แนวทางการจัดการศึกษา

วิสัยทัศน์
  ผู้เรียนเป็นเลิศ  กำเนิดนักกีฬา  พัฒนาแหล่งเรียนรู้  ควบคู่ชุมชน
พันธกิจ
  1. การส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและศักยภาพบุคลากรครู
2. การส่งเสริมสุขภาพและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนโดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
3. การจัดหางบประมาณบุคลากรและแหล่งเรียนรู้
4. การส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน
ปรัชญา
  ร่วมกันสร้างคนดีมีปัญญารู้คุณค่าพัฒนาสังคม
อัตลักษณ์
  “การทำความเคารพด้วยการสลาม (ไหว้)”
เอกลักษณ์
  “กีฬาเด่น”
เลขที่ 124 ถนนสิโรรส หมู่ที่ 1 ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160 โทร 073-418075
Powered by Banrao Corp.(Gimyong.com)