จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 9
เมื่อวานนี้ 17
เดือนนี้ 810
เดือนที่แล้ว 730
ผู้ชมทั้งหมด 10,786

ที่ตั้งและแผนผัง


ที่ตั้งโรงเรียน เลขที่ 124  ถนนสิโรรส หมู่ที่ 1 ตำบลเขาตูม  อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160 มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
  ทิศเหนือ จดตำบลกอลำ อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานี
  ทิศใต้ จดเขื่อนชลประทานปัตตานี
  ทิศตะวันออก จดหมู่ที่ 2 ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
  ทิศตะวันตก จดหมู่ที่ 5 ตำบลเมาะมาวี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
จำนวนพื้นที่ 4 ไร่ 1 งาน 53 ตารางวา
เปิดสอนระดับ ก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา
การเดินทางของนักเรียน ไป – กลับ
หมายเลขโทรศัพท์ 073-418075
เลขที่ 124 ถนนสิโรรส หมู่ที่ 1 ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160 โทร 073-418075
Powered by Banrao Corp.(Gimyong.com)