จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 9
เมื่อวานนี้ 23
เดือนนี้ 562
เดือนที่แล้ว 1,253
ผู้ชมทั้งหมด 20,948

ประวัติโรงเรียนบ้านเขาตูม

เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2482  เดิมมีชื่อว่า “โรงเรียนบ้านเขาตูม 1 (ตลาดนัดกูโบ)”
โดยมี นายสาอุ  เกะรากำนันตำบลเขาตูมเป็นผู้ริเริ่ม มีนายวิลาศ  บุญยิ่ง เป็นครูใหญ่ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4  มีนักเรียนทั้งสิ้น 48 คน บนพื้นที่บริเวณโรงเรียน 30*30 ตารางเมตร มีขุนพรหมศึกษากร เป็นศึกษาธิการอำเภอ และนายสง่า  ร่างน้อย เป็นนายอำเภอยะรัง 
พ.ศ. 2495 ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนตลาดนัดกูโบ” มีอาคารเรียนแบบ ป.1 ก จำนวน 1 หลัง 4 ห้องเรียน
พ.ศ. 2503 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารแบบ ป.1ก  จำนวน 1 หลัง 4 ห้องเรียนแทนอาคารหลังเดิม
พ.ศ. 2504เกิดวาตภัย โรงเรียนได้รับความเสียหายทั้งหมด (แบบ ป.1 ก/2503)การเรียนการสอนต้องจัดตามบ้านของราษฎร
พ.ศ. 2505 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1ก จำนวน 1 หลัง 4ห้องเรียน และได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่เป็น “โรงเรียนบ้านเขาตูม”
พ.ศ. 2520 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 017 จำนวน 1 หลัง 4 ห้องเรียน
พ.ศ. 2531 เกิดเพลิงไหม้อาคารเรียน(แบบ ป.1ก/ 2504) จนได้รับความเสียหาย
พ.ศ. 2539 โรงเรียนเข้าโครงการโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา โครงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
พ.ศ. 2547 เกิดเพลงไหม้อาคารเรียน (แบบ 017/2520 และ 2523) จำนวน 2 หลังต่อมาได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช 2/28 จำนวน 1 หลัง 3 ชั้น 18 ห้องเรียน
พ.ศ. 2550 โรงเรียนบ้านเขาตูมได้ถ่ายโอนภารกิจเข้าสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ และบุคลากรได้ถ่ายโอนเข้าสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 16 เมษายน และโรงเรียนได้รับการถ่ายโอนสถานศึกษาเข้าสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 21มิถุนายน ในเวลาต่อมา

ปัจจุบันโรงเรียนบ้านเขาตูม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีครูและบุค  ลากรทางการศึกษา จำนวน 32 คน นักเรียนจำนวน 417 คน จำนวนห้องเรียน 16 ห้องเรียน โดยมีนายประเสริฐ  อิบรอเห็น  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาตูม
เลขที่ 124 ถนนสิโรรส หมู่ที่ 1 ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160 โทร 073-418075
Powered by Banrao Corp.(Gimyong.com)