จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 5
เมื่อวานนี้ 23
เดือนนี้ 558
เดือนที่แล้ว 1,253
ผู้ชมทั้งหมด 20,944
+ดูทั้งหมด

ประมวลภาพกิจกรรม

• เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นายญตินันท์ แก้วงาม ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเขาตูม วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

ชื่อรายงาน: การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และ

คุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียน โรงเรียนบ้านเขาตูม องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  

ปีที่รายงาน:  2560-2561

หน่วยงาน: โรงเรียนบ้านเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

[ลงวันที่ 23/02/2564]

เอกสารดาวน์โหลด
  1. บทสรุปการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และ คุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียน

เลขที่ 124 ถนนสิโรรส หมู่ที่ 1 ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160 โทร 073-418075
Powered by Banrao Corp.(Gimyong.com)