จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 15
เมื่อวานนี้ 23
เดือนนี้ 568
เดือนที่แล้ว 1,253
ผู้ชมทั้งหมด 20,954
+ดูทั้งหมด

ประมวลภาพกิจกรรม

• เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางสาวมะเหรียม โหมดฮา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

วิจัยเรื่อง: การพัฒนารูปแบบการสอนอ่านจับใจความและการเขียนสรุปความวิชาภาษาไทยตามโครงสร้าง

เนื้อหาโดยแผนภาพความคิดตามทฤษฎี 5W1H ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

หน่วยงาน โรงเรียนบ้านเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี สังกัดกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ปีการศึกษา 2562

[ลงวันที่ 21/02/2564]

เอกสารดาวน์โหลด
  1. การพัฒนารูปแบบการสอนอ่านจับใจความและการเขียนสรุปความวิชาภาษาไทยตามโครงสร้าง เนื้อหาโดยแผนภาพความคิดตามทฤษฎี 5W1H ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

เลขที่ 124 ถนนสิโรรส หมู่ที่ 1 ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160 โทร 073-418075
Powered by Banrao Corp.(Gimyong.com)