+เพิ่มหัวข้อใหม่

ประมวลภาพกิจกรรม

ลำดับ หัวข้อ แนบภาพ แนบไฟล์ แก้ไข ลบ
1. กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก [5]
2. โรงเรียนบ้านเขาตูมเข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม คล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ [8]
3. เปิดเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๒ เทอม ๑ [1]
4. โครงการปฐมนิเทศก่อนเปิดภาคเรียนสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานจ้างของโรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ [1]
5. ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 [1] [1]
6. ประชุมปกครอง [4]
7. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560 [3]
8. ลูกเสือยุว ปี 2558 [5]
9. อบรมทำกำหนดการสอน [14]
    1