+เพิ่มหัวข้อใหม่

ประมวลภาพกิจกรรม

ลำดับ หัวข้อ แนบภาพ แนบไฟล์ แก้ไข ลบ
1. กิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ​ [1]
2. เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นายญตินันท์ แก้วงาม ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเขาตูม วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ [2] [1]
3. เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นายญตินันท์ แก้วงาม ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเขาตูม วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ [2] [1]
4. เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางสาวมะเหรียม โหมดฮา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ [3] [2]
5. กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก [5]
6. โรงเรียนบ้านเขาตูมเข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม คล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ [8]
7. เปิดเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๒ เทอม ๑ [1]
8. โครงการปฐมนิเทศก่อนเปิดภาคเรียนสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานจ้างของโรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ [1]
9. ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 [1] [1]
10. ประชุมปกครอง [4]
11. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560 [3]
12. ลูกเสือยุว ปี 2558 [5]
13. อบรมทำกำหนดการสอน [14]
    1